CULTURE SI TY

CULTURE SI TY

FORMULÁR S PRIHLÁŠKOU NIŽŠIE Chcete vytvoriť kvalitný projekt na výzvu Fondu na podporu umenia: 6.1.1. MESTO KULTÚRY SLOVENSKA 2022, ale neviete ako na to? 1. AKO NÁJSŤ HLAVNÚ IDEU alebo Ak nemáš problém, nemáš čo riešiť2. AKO VYBRAŤ LÍDRA A MANAŽOVAŤ...