Ďakujeme za Vašu prihlášku!
Po vyhodnotení OPEN CALL sa s úspešnými záujemcami spojíme a uskutočníme videohovor (via Zoom), ostatných budeme informovať o výsledku e-mailom najneskôr 26. apríla 2021.