PARTNERI

KOORDINÁTOR (Slovensko)

Ansámbel nepravidelného divadla (AND) je nezávislá skupina divadelných profesionálov a priaznivcov súčasného umenia, ktorá vznikla v roku 2017 po transformácii z Kremnického divadla v podzemí (*1973). Zameriava sa na hľadanie nových foriem moderného pouličného kabaretu a spoločensky angažovaných inscenácií v spolupráci so zahraničnými tvorcami. V roku 2016 AND založil medzinárodný multižánrový Festival AMPLIÓN – Nový kabaret a pouličné umenie v Banskej Štiavnici. AND bol tiež spoluautorom projektu Renovácia identity pre Mesto kultúry Banská Štiavnica 2019. Tvorba AND bola prezentovaná na medzinárodných festivaloch Za dverami Praha, Festival REGIONY Hradec Králové, ULICA Krakow a na domácich festivaloch Anasoft litera, Akademický Prešov, Festival slobody, Dotyky a spojenia, Festival POHODA atď. Úlohou AND v projekte je koordinácia projektových aktivít a implementácie celého projektu.

PARTNER 1 (Poľsko)

Divadlo KTO (*1977) je jedno z najuznávanejších profesionálnych poľských divadiel s dlhoročnou tradíciou pouličných predstavení a divadla pod holým nebom. Skupina navštívila viac ako 250 miest vo viac ako 40 krajinách na 5 kontinentoch. Divadlo KTO sa zapojilo do mnohých medzinárodných projektov a je aj organizátorom medzinárodného festivalu ULICA v Krakove (36 ročníkov). Divadlo funguje pod vedením uznávaného režiséra Jerzyho Zońa. Úlohou partnera je scenáristicko-režijná supervízia a účinkovanie.

PARTNER 2 (Česká republika)

Kreatívni členovia skupiny PROSTORES z Prahy reprezentujú strednú generáciu českých umelcov a hudobníkov a združujú sa okolo kabaretného divadla KRVIK TOTR (*1992). Na projekte sa budú podieľať dvaja zakladajúci členovia skupiny Petr Novotný a Tomáš Kout, ktorí sa venujú tvorbe hier. Ich úlohou bude napísať originálny scenár založený na použití autentických materiálov zozbieraných terénnym výskumom v identifikovaných lokalitách V4, v ktorých koexistujú miestni občania a utečenci z Ukrajiny.

PARTNER 3 (Maďarsko)

Skupina nového cirkusu FIREBIRDS vznikla v Budapešti v roku 2000. Stelesňuje ju široká škála umelcov a jej repertoár pozostáva z pouličných predstavení, kabaretov, súčasného cirkusu a detského divadla. Cieľom bude osloviť divákov vo všetkých krajinách V4 prostredníctvom neverbálneho cirkusu a pohybového umenia a zmierniť závažnosť vážnych tém citlivým humorom a vizualizáciou príbehu. Ich spojenie s ukrajinskou komunitou bude nevyhnutné pre hlavný cieľ projektu: búranie bariér medzi občanmi V4 a utečencami z UA. Úloha partnera: kreatívna tvorba, účinkovanie.

PARTNER 4 (Ukrajina)

WE: MEDIA THEATER (2018) je nezávislý ukrajinský umelecký súbor pracujúci v oblasti multimediálneho divadla. Vznikol v Ľvove a jeho lídrom je mladý aktivista, režisér, scenárista a dramatik Sashko Brama, vlastným menom Oleksandr Palianychka, ktorý experimentuje na pomedzí postdokumentárneho divadla a dokumentárneho filmu. Bramove inscenácie boli uvedené na festivaloch na Ukrajine, v Poľsku, Nemecku a na Slovensku. V súčasnosti sú hlavnou témou udalosti totálnej ruskej vojny na Ukrajine. Úloha partnera: umelecká videoreportáž z výskumu.

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však výlučne názormi autora(ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo EACEA. Ani Európska únia ani orgán poskytujúci granty za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Projekt je spolufinancovaný vládami Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky pre udržateľné regionálne spolupráce v strednej Európe.