BOHOROVNÍ (bar kabaret noir)

Temné príbehy, podmanivá hudba a piesne, expresívny tanec & čierny humor v štýlovej spoločnosti elitného baru.

BOHOROVNÍ (bar kabaret noir)

O tých, ktorí sa cítia viac ako boh, ale aj o tých, ktorí sú mu podobní.

BOHOROVNÍ (bar kabaret noir)

Môže si človek dovoliť všetko? Je pánom života a smrti? Sme Bohu rovní? Pravda či lož?

Charakteristika inscenácie

Hrozby, ktoré priniesla pandémia a následne hrôzy vojny, si vyspelý svet pripúšťal len v hororoch či v krajinách tretieho sveta, žil takpovediac bohorovne. Unikátna doba ukázala, že téma bohorovnosti (v jej mnohorakom ponímaní) je výsostne aktuálna. Kabaretná inscenácia na príkladoch súčasnej spoločnosti mapuje situácie a motívy ľudskej bohorovnosti. „Bohorovní“ ako nedotknuteľní vládcovia života a smrti a naopak, „bohorovní” ako solidárni so všetkými ľuďmi bez rozdielu, teda Bohu podobní. Poukazuje na boj dobra so zlom vo svete dospelých. Ide o pôvodnú autorskú hru o postoji k smrti a hodnote života počas krízy medziľudských vzťahov a demokratických hodnôt v spoločnosti.

Kabaretná show je určená pre divákov od 15 rokov.

Tvorivý tím:

Texty piesní: Vlado Janček
Dramaturgia a produkcia: Ján Fakla
Hudba: Róbert Mankovecký
Pohybová spolupráca: Ladislav Cmorej
Kostýmy a rekvizity, grafika: Marek G. Šafárik
Asistencia produkcie: Linda Ollé
Technická spolupráca: ROBBY STUDIO
Scenár a réžia: Jana Mikitková

Účinkujú:

Elena Spaskov ako Bohuslava alebo Madam Noir  ̶  šéfka baru, Smrť, Özlem Türeci  ̶  vynálezkyňa vakcíny;
Tomislav Koprivčević ako Bohdan – hudobník v bare, Uğur Şahin – vynálezca vakcíny, Starý vládca, Henry Acorda – Filipínec, Beppino Englaro – Talian, otec Eluany:
Tadeáš Bolo ako Bohuš – herec, teraz čašník, Janko – rozmaznaný syn a jeho otec, Mao Ce-tung, Alan Turing – Brit, ktorý dešifroval Enigmu;
Martin Toman ako Svätý Bohumil – kňaz, teraz čašník, Kandidát na trón, Radca Mao Ce-tunga, Psychoterapeut Eluany;
Tereza Kmotorková ako Božidara – tanečnica, teraz čašníčka, Anička – rozmaznaná dcéra a jej matka, Kandidátka na trón, Eluana Englárová – Talianka vo vegetatívnom stave;
Ida Adolfová ako Boža – vyhadzovačka v bare s hereckými ambíciami.

Premiéry:

18. marec 2022, Metropol Bar, Bratislava
19. marec 2022, Hotel Grand Matej, Banská Štiavnica

Napísanie scenára podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia
Túto inscenáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Téma ľudskej bohorovnosti a hraníc toho, čo si ešte môže dovoliť človek, ma provokovala už dávnejšie. Intenzívne som sa ňou začala zaoberať počas koronakrízy pri tvorby scenára, dva roky pred vznikom inscenácie. Minulý aj súčasný svet mi ponúkol množstvo autentických udalostí ľudskej bohorovnosti, o čosi ťažšie som nachádzala príklady bohupodobných osobností. Nie preto, že by neexistovali, ale často sú tak prosté a obyčajné, že ich ako základné hodnoty prehliadame. V AND si nikdy nevyberáme ľahšiu cestu. Iritujúca téma nás preto podnietila aj k hľadaniu atraktívnej formy inscenácie. Inšpirovaní filmovým seriálom režiséra Toma Tykwera BABYLON BERLÍN sme sa rozhodli pre kabaret noir. Súčasne sme opäť mali ambíciu priniesť divadlo divákom do ich prirodzeného prostredia. Tentokrát sme sa rozhodli pre bar ako miesto, v ktorom sme sa počas pandémie nemohli stretávať, no všetci sme sa tešili na znovuotvorené kaviarne, bary, kluby, kde opätovne utužíme naše podvyživené sociálne vzťahy. Krátko po začiatku skúšobného procesu, v čase nesmelých nádychov ustupujúcej pandémie, začala vojna na Ukrajine. Tvoriť BOHOROVNÝCH v čase vojny nám dalo ešte väčší zmysel, aj pocit zodpovednosti. Tvar, ktorý vznikol, volá ešte viac po pokore a ľudskosti.

Jana Mikitková

autorka a režisérka