KREMNICA NIELEN ZLATÁ

Bláznivé putovanie hercov a divákov s hudbou, spevom, pantomímou a tancom za neobjaveným pokladom slobodného kráľovského mesta.

KREMNICA NIELEN ZLATÁ

Multižánrová pouličná inscenácia v historických exteriéroch a podzemných priestoroch v centre Kremnice.

KREMNICA NIELEN ZLATÁ

Hľadanie strateného kremnického pokladu.

Charakteristika inscenácie

Historicko-divadelnú exkurziu v exteriéroch a podzemných priestoroch Kremnice tvoria fakty, legendy a kuriozity z bohatej histórie mesta. Herci pútavo, vážne i s humorom oživujú udalosti a príbehy miestnych spolkov a remeselníkov, netradičnou scénickou formou návštevníkom mesta lepšie približujú a ľahšie sprístupňujú miestne zvyky a tradície. Leitmotívom je hľadanie súčasného pokladu Kremnice, ktorý sa možno neskrýva len v zlate… Diváci spolu s hercami za zvukov bubnov putujú ulicami a námestiami malebnej Kremnice. Zastavujú sa na miestach, ktoré súvisia s ich históriou, kde im herci netradičnou formou zahrajú krátky príbeh, legendu alebo kuriozitu z bohatých dejín mesta. Ako bonus na záver pochôdzkového putovania dostanú jeho účastníci 12-stranové vydanie historických novín ROZRUCH – sprievodca historickými kuriozitami v zaspatom meste, ktoré sú v dobovom dizajne, vytlačené na špeciálnom papieri a sú podrobnejším a faktografickým bedekrom k predvedeným scénam a výstupom pouličnej inscenácie.

Hľadanie strateného kremnického pokladu (3 časti) sa odohráva na trase:
Severná brána Mestského hradu (začiatok) – Zámocké námestie – Ulica J. Kollára – Ulička slávnych nosov – pivnica domu J. L. Bellu – Štefánikovo námestie – schody Múzea mincí a medailí – Morový stĺp – podzemný klub Labyrint (koniec + noviny ROZRUCH).

Účinkujú:

Potulná herecká skupina DERAVÝ GROŠ
Mário Bóna ako reportér Peter Krehkáč
Michal Ďuriš ako richtár Johaness a principál Bonifác I.
Veronika Fekiačová ako Kolomvína, žobráčka, razička, rekárka, zlatá žila Žofia, katka, promotérka
Martin Kollár ako streľmajster, sazič, alchymista, promotér, Baltazár
Klára Štroffeková ako mešťanka, krčmárka, speváčka, principálka Júlia
Dušan Krnáč, alt. Roman Vykysalý ako Permoník a dedo Nevedo

 

Autorský tím

Námet: Mária Faklová
Scenár: Jana Mikitková, Daniel Haas Kianička, Roman Vykysalý, Anton Brčka, Ján Fakla a herecký kol.
Dramaturgia a produkcia: Ján Fakla
Výprava: Jana Mikitková a Dušan Krnáč
Realizácia výpravy: Martin a Majo Varhaňovskí
Kostýmy a grafický dizajn: Marek Gašpar Šafárik
Výroba kostýmov: Miroslava Zelníková
Hudba a texty piesní: Klára Štroffeková a kol.
Technické zabezpečenie: Vladimír Chovanec
Réžia: Jana Mikitková a kol.

Premiéra:

15. september 2012, cetrum mesta, Kremnica

 

Každý z nás sa aspoň raz ocitol v novom meste. Už na prvý pohľad sme si o ňom  vytvorili dojem. Až keď sme sa po meste rozhliadli lepšie, vznikol dojem druhý. To isté platí aj o ľuďoch. Častokrát si na prvý pohľad o nich vytvoríme dojmy, ktoré neskôr vymeníme za celkom iné. Tak to bolo aj s nami a Kremnicou pri tvorbe inscenácie Kremnica nielen zlatá. Pozorovali sme mesto i ľudí. Mesto sa nám na zdalo nádherné a pokojné. Postupne nám k jeho pokoju a prázdnote začalo niečo chýbať. Preto sme založili Kremnický ROZRUCH a začali pátrať po súčasnom kremnickom poklade. A predstavte si, objavili sme! Sú ním obyvatelia Kremnice! Podobní svojmu mestu, ktoré ukrýva pod povrchom bane. Navonok kráčate po kamenných mestských uliciach, ale skutočné bohatstvo je pod nimi. Tak aj na prvý pohľad uzavretí ľudia, ktorí nechcú byť rušení vo svojom pokoji či stereotype, sú pri neobyčajnom pohľade ako všetci obyčajní ľudia. Svoje bohatstvá ukrývajú pod povrchom. Ale aj keby sa bolo treba zahrať na baníkov, obliecť si poriadnu výstroj, dobre svietiť a vydolovať to z nich, stojí to za ten objav! Veď skutočné poklady sú na prvý pohľad neviditeľné. Pátračom po nich môže byť každý z nás. Tu, či vo svojom meste. Návodom je neobyčajný pohľad na to obyčajné. Veď nielen v Kremnici si na prvý pohľad nevšimneme obyčajného človeka nad zlato. Ale načo chodiť ďaleko? Ako sa najbližšie pozrieme na svoje mesto o jeho obyvateľov? Obyčajne? Želám vám veľa správnych pohľadov na všednosti okolo vás.

Jana Mikitková

režisérka