ICEBREAKING – divadlo sociálnej inklúzie
miestnych komunít V4 a utečencov z Ukrajiny
(Časť 1: ĽUDSKÁ KARAVANA V4)

Pred nami je niečo neznáme.

Blízko nás horí vojna.

Vedľa nás zrazu býva niekto cudzí. Iný.

Medzi nami stojí bariéra – hrubá vrstva ľadu. Dá sa roztopiť?

Zanecháme za nami predsudky a roztopíme spolu zamrznuté rieky?

Vyjdeme si proti prúdu v ústrety?

ICEBREAKING je odkrývanie stereotypov v našich hlavách.

Búranie škatuliek, do ktorých triedime ľudí – hneď, ale naveky.

Prelamovanie predsudkov našich dní.

Zbližovanie s tými, ktorých potrebujeme, aby sme prežili.

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.