ICEBREAKING – divadlo sociálnej inklúzie
miestnych komunít V4 a utečencov z Ukrajiny
(Časť 1: ĽUDSKÁ KARAVANA V4)

Pred nami je niečo neznáme.

Blízko nás horí vojna.

Vedľa nás zrazu býva niekto cudzí. Iný.

Medzi nami stojí bariéra – hrubá vrstva ľadu. Dá sa roztopiť?

Zanecháme za nami predsudky a roztopíme spolu zamrznuté rieky?

Vyjdeme si proti prúdu v ústrety?

ICEBREAKING je odkrývanie stereotypov v našich hlavách.

Búranie škatuliek, do ktorých triedime ľudí – hneď, ale naveky.

Prelamovanie predsudkov našich dní.

Zbližovanie s tými, ktorých potrebujeme, aby sme prežili.

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však výlučne názormi autora(ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo EACEA. Ani Európska únia ani orgán poskytujúci granty za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Projekt je spolufinancovaný vládami Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky pre udržateľné regionálne spolupráce v strednej Európe.