KONTAKT

Koordinátor projektu:
Ansámbel nepravidelného divadla n.o.
Akademická 327/2
969 01 Banská Štiavnica
Slovenská republika

mobil: +421 905 258284
e-mail: divadlo@and-theatre.art
www.and-theatre.art

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však výlučne názormi autora(ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo EACEA. Ani Európska únia ani orgán poskytujúci granty za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Projekt je spolufinancovaný vládami Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky pre udržateľné regionálne spolupráce v strednej Európe.