PROJEKT

Štyri divadlá, lídrované AND (koordinátor projektu), vytvoria spoločnú medzinárodnú pouličnú inscenáciu zameranú na zbližovanie miestnych občanov V4 s odídencami z Ukrajiny. ICEBREAKING bude nonverbálne pohybovo-vizuálne divadlo sociálnej inklúzie, ktoré prostredníctvom divadla rozpráva príbehy ľudí v zmiešaných komunitách. Divadlo, ktoré búra predsudky, zobrazuje výhody globálneho spolužitia a zbližuje ľudí.

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.