PROJEKT

Štyri divadlá, lídrované AND (koordinátor projektu), vytvoria spoločnú medzinárodnú pouličnú inscenáciu CIRCUS CARAVANA zameranú na zbližovanie miestnych občanov V4 s odídencami z Ukrajiny. ICEBREAKING bude nonverbálnym pohybovo-vizuálnym vyjadrením sociálneho začlenenia, ktoré prostredníctvom divadla rozpráva príbehy ľudí v zmiešaných komunitách. Divadlo, ktoré búra predsudky, zobrazuje výhody globálneho spolužitia a zbližuje ľudí.

HUMAN CARAVANA – pilotná hudobno-pohybová performancia vytvorená na workshope v Banskej Štiavnici 22.9.2023 v rámci projektu ICEBREAKING V4+UA

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však výlučne názormi autora(ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo EACEA. Ani Európska únia ani orgán poskytujúci granty za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Projekt je spolufinancovaný vládami Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky pre udržateľné regionálne spolupráce v strednej Európe.