VÝSKUM

VÝSKUMNÁ CESTA I / PRAHA
(sociálno-inkluzívne aktivity s CZ občanmi a UA komunitou)

Štvordňová návšteva Prahy a okolia medzinárodným tímom divadelníkov (CZ+SK+UA) zameraná na výskum a zber autentických príbehov počas terénnej práce s cieľovými skupinami ako inšpirácia pre scenár budúcej pouličnej inscenácie štyroch divadiel z V4+UA zameranej na zbližovanie miestnych občanov V4 ukrajinskými utečencami. Na základe scenára vznikne neverbálne pohybovo-vizuálne divadlo sociálnej inklúzie, ktoré bude prostredníctvom divadla rozprávať príbehy ľudí zo života v zmiešaných komunitách, búrať predsudky, ukazovať výhody globálneho spolužitia a medziľudsky spájať.

PROGRAM

PONDELOK 7.8.2023
10:00 − 13:00 / Individuálne rozhovory s vopred vybranými respondentmi, vedie študentka humanitných štúdií, Ema Rajčanová (SK), Praha
16:00 − 19:00 / Workshop tvorivého písania pre študentov umeleckých odborov z ČR + UA, Petr Novotný z DAMU, Praha (CZ), len pre prihlásených na: petr@krviktotr.cz

UTOROK 8.8.2023
09:00 − 12:00 / Nakrúcanie video report áže ICEBREAKING s vopred vybranými hrdinami z ČR + UA v réžii WE: MEDIA THEATER (UA), Praha
14:00 − 18:00 / SUSEDSKÝ PIKNIK pre rodiny s deťmi z CZ + UA so zážitkovými aktivitami a workshopom ICEBREAKING, vedie scénograf Tomáš Žižka (SK/CZ), Thomayer Orchards, Praha-Libeň, verejné
Viac info tu:
• Piknik Praha (pozvánka)
* СУСІДCЬKИЙ ПІКНІК

STREDA 9.8.2023
09:00 − 13:00 / Nakrúcanie video reportáže ICEBREAKING s vopred vybranými hrdinami z ČR + UA v réžii WE: MEDIA THEATER (UA), Řevnice, Plzeň
09:00 − 13:00 / Individuálne rozhovory s vopred vybranými respondentmi, vedie študentka humanitných štúdií, Ema Rajčanová (SK), Řevnice, Plzeň
14:00 − 18:00 / Nakrúcanie video reportáže ICEBREAKING s vopred vybranými hrdinami z ČR + UA v réžii WE: MEDIA THEATER (UA), Řevnice, Plzeň
14:00 − 18:00 / Individuálne rozhovory s vopred vybranými respondentmi, vedie študentka humanitných štúdií, Ema Rajčanová (SK), Řevnice, Plzeň

ŠTVRTOK 10.8.2023
10:00 − 13:00 / Nakrúcanie video reportáže ICEBREAKING s vopred vybranými hrdinami z ČR + UA v réžii WE: MEDIA THEATER (UA), Praha
10:00 − 13:00 / Individuálne rozhovory s vopred vybranými respondentmi, vedie študentka humanitných štúdií, Ema Rajčanová (SK), Praha
14:30 − 18:30 / Nakrúcanie video reportáže ICEBREAKING s vopred vybranými hrdinami z ČR + UA, v réžii WE: MEDIA THEATER (UA)
14:30 − 18:30 / Spracovanie vybraných materiálov tvorcami scenára + PR aktivity (CZ+SK)

Zmena programu vyhradená.

Viac info a kontakt na: https://prostores.cz/

VÝSKUMNÁ CESTA II / BUDAPEŠŤ
(sociálno-inkluzívne aktivity s HU občanmi a UA komunitou)

Trojdňová návšteva Budapešti medzinárodným tímom divadelníkov (CZ+SK+UA) zameraná na výskum a zber autentických príbehov počas terénnej práce s cieľovými skupinami ako inšpirácia pre scenár budúcej pouličnej inscenácie štyroch divadiel z V4+UA zameranej na zbližovanie miestnych občanov V4 ukrajinskými utečencami. Na základe scenára vznikne neverbálne pohybovo-vizuálne divadlo sociálnej inklúzie, ktoré bude prostredníctvom divadla rozprávať príbehy ľudí zo života v zmiešaných komunitách, búrať predsudky, ukazovať výhody globálneho spolužitia a medziľudsky spájať.

PROGRAM

PIATOK 11.8.2023
15:00 – 19:00 / Nakrúcanie video reportáže ICEBREAKING s vopred vybranými hrdinami z HU + UA v réžii WE: MEDIA THEATER (UA), centrum
15:00 – 19:00 / Individuálne rozhovory s vopred vybranými respondentmi, vedie študentka humanitných štúdií Ema Rajčanová (SK), centrum

SOBOTA 12.8.2023
09:00 – 12:30 / Nakrúcanie video reportáže ICEBREAKING s vopred vybranými hrdinami z HU + UA v réžii WE: MEDIA THEATER (UA), centrum
10:00 – 12:00 / Cirkusové aktivity pre deti v podaní skupiny nového cirkusu Firebirds (HU), komunitné centrum Konnektor, Budapešť, verejné
13:00 – 19:00 / SUSEDSKÝ PIKNIK pre rodiny s deťmi z HU + UA so zážitkovými aktivitami a workshopom ICEBREAKING, vedie režisérka Jana Mikitková (SK), komunitné centrum Konnektor Inkubátorház, 33, Vágóhíd u. 31, Budapešť, verejné
Viac info tu:
• Piknik Budapešť (pozvánka)

NEDEĽA 13.8.2023
09:00 – 12:00 / Nakrúcanie video reportáže ICEBREAKING s vopred vybranými hrdinami z HU + UA v réžii WE: MEDIA THEATER (UA), periféria
09:00 – 12:00 / Individuálne rozhovory s vopred vybranými respondentmi, vedie študentka humanitných štúdií Ema Rajčanová (SK), periféria
13:30 – 16:30 / Nakrúcanie video reportáže ICEBREAKING s vopred vybranými hrdinami z HU + UA v réžii WE: MEDIA THEATER (UA), periféria
13:30 – 16:30 / Individuálne rozhovory s vopred vybranými respondentmi, vedie študentka humanitných štúdií Ema Rajčanová, periféria
18:30 – 21:30 / Spracovanie vybraných materiálov scenáristami + PR aktivity (CZ+SK)

Zmena programu vyhradená.

Viac informácií a kontakt: https://firebirds.hu/show/icebreaking

VÝSKUMNÁ CESTA III / BANSKÁ ŠTIAVNICA
(sociálno-inkluzívne aktivity s SK občanmi a UA komunitou)

Trojdňová návšteva BANSKEJ ŠTIAVNICE a jej okolia medzinárodným tímom divadelníkov (CZ+SK+UA) zameraná na výskum a zber autentických príbehov počas terénneho výskumu s cieľovými skupinami ako inšpirácie pre scenár budúcej pouličnej inscenácie štyroch divadiel z V4+UA zameranej na priblíženie miestnych občanov V4 ukrajinským utečencom. Na základe scenára vznikne neverbálne pohybovo-vizuálne divadlo sociálnej inklúzie, ktoré bude prostredníctvom divadla rozprávať príbehy o živote ľudí v zmiešaných komunitách, búrať predsudky, ukazovať výhody globálneho spolužitia a medziľudsky spájať.

PROGRAM

PONDELOK 14.8.2023
09:00 – 12:30 / Nakrúcanie video reportáže ICEBREAKING s vopred vybranými hrdinami zo SK + UA v réžii WE: MEDIA THEATER (UA), centrum
09:00 – 12:30 / Individuálne rozhovory s vopred vybranými respondentmi, vedie študentka humanitných štúdií Ema Rajčanová (SK), centrum
14:00 – 18:00 / Nakrúcanie video reportáže ICEBREAKING s vopred vybranými hrdinami zo SK + UA v réžii WE: MEDIA THEATER (UA), centrum
14:00 – 18:00 / Individuálne rozhovory s vopred vybranými respondentmi vedie študentka humanitných štúdií Ema Rajčanová (SK), Štiavnické Bane

UTOROK 15.8.2023
09:00 – 12:00 / Nakrúcanie video report áže ICEBREAKING s vopred vybranými hrdinami zo SK + UA v réžii WE: MEDIA THEATER (UA), centrum
14:00 – 19:00 / SUSEDSKÝ PIKNIK pre rodiny s deťmi z SK + UA spojený so zážitkovými aktivitami a workshopom ICEBREAKING, vedie scénograf Tomáš Žižka (SK/CZ), Záhrada Hostela Skautský dom, Banská Štiavnica
Viac info tu:
• Piknik Banská Štiavnica (pozvánka)
* СУСІДCЬKИЙ ПІКНІК

STREDA 16.8.2023
09:00 – 12:30 / Nakrúcanie video reportáže ICEBREAKING s vopred vybranými hrdinami zo SK + UA v réžii WE: MEDIA THEATER (UA), periféria
09:00 – 12:30 / Individuálne rozhovory s vopred vybranými respondentmi, vedie študentka humanitných štúdií Ema Rajčanová (SK) + terénny výskum na Drieňovej a v osade Šobov
14:00 – 18:30 / Nakrúcanie video reportáže ICEBREAKING s vopred vybranými hrdinami zo SK + UA v réžii WE: MEDIA THEATER (UA), periféria
14:30 – 18:30 / Individuálne rozhovory s vopred vybranými respondentmi, vedie študentka humanitných štúdií Ema Rajčanová (SK) + terénny výskum v Banskej Belej a na Červenej studni
20:00 – 22:00 / Spracovanie vybraných materiálov scenáristami + PR aktivity (CZ+SK)

Zmena programu vyhradená.

Viac informácií a kontakt: https://www.and-theatre.art/icebreaking-sk/vyskum/

VÝSKUMNÁ CESTA IV / KRAKOV
(sociálno-inkluzívne aktivity s PL občanmi a UA komunitou)

Trojdňová návšteva KRAKOVA medzinárodným tímom divadelníkov (CZ+SK+UA) zameraná na výskum a zber autentických príbehov počas terénnej práce s cieľovými skupinami ako inšpirácia pre scenár budúcej pouličnej inscenácie štyroch divadiel z V4+UA zameranej na priblíženie miestnych občanov V4 ukrajinským utečencom. Na základe scenára vznikne neverbálne pohybovo-vizuálne divadlo sociálnej inklúzie, ktoré bude prostredníctvom divadla rozprávať príbehy o živote ľudí v zmiešaných komunitách, búrať predsudky, ukazovať výhody globálneho spolužitia a medziľudsky spájať.

PROGRAM

ŠTVRTOK 17.8.2023
15:00 – 19:00 / Nakrúcanie video reportáže ICEBREAKING s vopred vybranými hrdinami z PL + UA v réžii WE: MEDIA THEATER (UA), centrum
15:00 – 19:00 / Individuálne rozhovory s vopred vybranými respondentmi, vedie študentka humanitných štúdií Ema Rajčanová (SK), centrum

PIATOK 18.8.2023
09:00 – 12:00 / Nakrúcanie video reportáže ICEBREAKING s vopred vybranými hrdinami z PL + UA v réžii WE: MEDIA THEATER (UA), centrum
15:00 – 19:00 / SUSEDSKÝ PIKNIK spojený so zážitkovými aktivitami a workshopom ICEBREAKING pre rodiny s deťmi z PL + UA, vedie režisérka Jana Mikitková (SK), záhrada Teatra KTO, Zamoyskiego 50, Krakow
Viac info tu:
• Piknik Krakov (pozvánka)

SOBOTA 19.8.2023
09:00 – 12:00 / Nakrúcanie video reportáže ICEBREAKING s vopred vybranými hrdinami z PL + UA v réžii WE: MEDIA THEATER (UA), periféria
09:00 – 12:00 / Individuálne rozhovory s vopred vybranými respondentmi, vedie študentka humanitných štúdií Ema Rajčanová (SK), periféria
13:30 – 16:30 / Nakrúcanie video reportáže ICEBREAKING s vopred vybranými hrdinami z PL + UA v réžii WE: MEDIA THEATER (UA), periféria
13:30 – 16:30 / Individuálne rozhovory s vopred vybranými respondentmi, vedie študentka humanitných štúdií Ema Rajčanová (SK), periféria
17:00 – 18:00 / Teatr KTO: IRINA v krajine bocianov – inscenované čítanie o dievčati z UA / Teatr KTO, Zamoyskiego 50, Krakov
18:00 – 20:00 / Individuálne rozhovory s vopred vybranými respondentmi, vedie študentka humanitných štúdií Ema Rajčanová (SK)

NEDEĽA 20.8.2023
09:00 – 12:00 / Nakrúcanie video reportáže ICEBREAKING s vopred vybranými hrdinami z PL + UA v réžii WE: MEDIA THEATER (UA), periféria
09:00 – 12:00 / Individuálne rozhovory počas terénneho výskumu, vedie študentka humanitných štúdií Ema Rajčanová (SK), periféria
12:00 – 14:00 / Spracovanie vybraných materiálov scenáristami + PR aktivity (CZ+SK)

Zmena programu vyhradená.

Viac informácií a kontakt: https://teatrkto.pl/projekty/

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však výlučne názormi autora(ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo EACEA. Ani Európska únia ani orgán poskytujúci granty za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Projekt je spolufinancovaný vládami Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky pre udržateľné regionálne spolupráce v strednej Európe.