VÝSKUM

VÝSKUMNÁ CESTA I / PRAHA
(sociálno-inkluzívne aktivity s CZ občanmi a UA komunitou)

Štvordňová návšteva Prahy a okolia medzinárodným tímom divadelníkov (CZ+SK+UA) zameraná na výskum a zber autentických príbehov počas terénnej práce s cieľovými skupinami ako inšpirácia pre scenár budúcej pouličnej inscenácie štyroch divadiel z V4+UA zameranej na zbližovanie miestnych občanov V4 ukrajinskými utečencami. Na základe scenára vznikne neverbálne pohybovo-vizuálne divadlo sociálnej inklúzie, ktoré bude prostredníctvom divadla rozprávať príbehy ľudí zo života v zmiešaných komunitách, búrať predsudky, ukazovať výhody globálneho spolužitia a medziľudsky spájať.

PROGRAM

PONDELOK 7.8.2023
10:00 − 13:00 / Individuálne rozhovory s vopred vybranými respondentmi, vedie študentka humanitných štúdií, Ema Rajčanová (SK), Praha
16:00 − 19:00 / Workshop tvorivého písania pre študentov umeleckých odborov z ČR + UA, Petr Novotný z DAMU, Praha (CZ), len pre prihlásených na: petr@krviktotr.cz

UTOROK 8.8.2023
09:00 − 12:00 / Nakrúcanie video report áže ICEBREAKING s vopred vybranými hrdinami z ČR + UA v réžii WE: MEDIA THEATER (UA), Praha
14:00 − 18:00 / SUSEDSKÝ PIKNIK pre rodiny s deťmi z CZ + UA so zážitkovými aktivitami a workshopom ICEBREAKING, vedie scénograf Tomáš Žižka (SK/CZ), Thomayer Orchards, Praha-Libeň, verejné
Viac info tu:
• Piknik Praha (pozvánka)
* СУСІДCЬKИЙ ПІКНІК

STREDA 9.8.2023
09:00 − 13:00 / Nakrúcanie video reportáže ICEBREAKING s vopred vybranými hrdinami z ČR + UA v réžii WE: MEDIA THEATER (UA), Řevnice, Plzeň
09:00 − 13:00 / Individuálne rozhovory s vopred vybranými respondentmi, vedie študentka humanitných štúdií, Ema Rajčanová (SK), Řevnice, Plzeň
14:00 − 18:00 / Nakrúcanie video reportáže ICEBREAKING s vopred vybranými hrdinami z ČR + UA v réžii WE: MEDIA THEATER (UA), Řevnice, Plzeň
14:00 − 18:00 / Individuálne rozhovory s vopred vybranými respondentmi, vedie študentka humanitných štúdií, Ema Rajčanová (SK), Řevnice, Plzeň

ŠTVRTOK 10.8.2023
10:00 − 13:00 / Nakrúcanie video reportáže ICEBREAKING s vopred vybranými hrdinami z ČR + UA v réžii WE: MEDIA THEATER (UA), Praha
10:00 − 13:00 / Individuálne rozhovory s vopred vybranými respondentmi, vedie študentka humanitných štúdií, Ema Rajčanová (SK), Praha
14:30 − 18:30 / Nakrúcanie video reportáže ICEBREAKING s vopred vybranými hrdinami z ČR + UA, v réžii WE: MEDIA THEATER (UA)
14:30 − 18:30 / Spracovanie vybraných materiálov tvorcami scenára + PR aktivity (CZ+SK)

Zmena programu vyhradená.

Viac info a kontakt na: https://prostores.cz/

VÝSKUMNÁ CESTA II / BUDAPEŠŤ
(sociálno-inkluzívne aktivity s HU občanmi a UA komunitou)

Trojdňová návšteva Budapešti medzinárodným tímom divadelníkov (CZ+SK+UA) zameraná na výskum a zber autentických príbehov počas terénnej práce s cieľovými skupinami ako inšpirácia pre scenár budúcej pouličnej inscenácie štyroch divadiel z V4+UA zameranej na zbližovanie miestnych občanov V4 ukrajinskými utečencami. Na základe scenára vznikne neverbálne pohybovo-vizuálne divadlo sociálnej inklúzie, ktoré bude prostredníctvom divadla rozprávať príbehy ľudí zo života v zmiešaných komunitách, búrať predsudky, ukazovať výhody globálneho spolužitia a medziľudsky spájať.

PROGRAM

PIATOK 11.8.2023
15:00 – 19:00 / Nakrúcanie video reportáže ICEBREAKING s vopred vybranými hrdinami z HU + UA v réžii WE: MEDIA THEATER (UA), centrum
15:00 – 19:00 / Individuálne rozhovory s vopred vybranými respondentmi, vedie študentka humanitných štúdií Ema Rajčanová (SK), centrum

SOBOTA 12.8.2023
09:00 – 12:30 / Nakrúcanie video reportáže ICEBREAKING s vopred vybranými hrdinami z HU + UA v réžii WE: MEDIA THEATER (UA), centrum
10:00 – 12:00 / Cirkusové aktivity pre deti v podaní skupiny nového cirkusu Firebirds (HU), komunitné centrum Konnektor, Budapešť, verejné
13:00 – 19:00 / SUSEDSKÝ PIKNIK pre rodiny s deťmi z HU + UA so zážitkovými aktivitami a workshopom ICEBREAKING, vedie režisérka Jana Mikitková (SK), komunitné centrum Konnektor Inkubátorház, 33, Vágóhíd u. 31, Budapešť, verejné
Viac info tu:
• Piknik Budapešť (pozvánka)

NEDEĽA 13.8.2023
09:00 – 12:00 / Nakrúcanie video reportáže ICEBREAKING s vopred vybranými hrdinami z HU + UA v réžii WE: MEDIA THEATER (UA), periféria
09:00 – 12:00 / Individuálne rozhovory s vopred vybranými respondentmi, vedie študentka humanitných štúdií Ema Rajčanová (SK), periféria
13:30 – 16:30 / Nakrúcanie video reportáže ICEBREAKING s vopred vybranými hrdinami z HU + UA v réžii WE: MEDIA THEATER (UA), periféria
13:30 – 16:30 / Individuálne rozhovory s vopred vybranými respondentmi, vedie študentka humanitných štúdií Ema Rajčanová, periféria
18:30 – 21:30 / Spracovanie vybraných materiálov scenáristami + PR aktivity (CZ+SK)

Zmena programu vyhradená.

Viac informácií a kontakt: https://firebirds.hu/show/icebreaking

VÝSKUMNÁ CESTA III / BANSKÁ ŠTIAVNICA
(sociálno-inkluzívne aktivity s SK občanmi a UA komunitou)

Trojdňová návšteva BANSKEJ ŠTIAVNICE a jej okolia medzinárodným tímom divadelníkov (CZ+SK+UA) zameraná na výskum a zber autentických príbehov počas terénneho výskumu s cieľovými skupinami ako inšpirácie pre scenár budúcej pouličnej inscenácie štyroch divadiel z V4+UA zameranej na priblíženie miestnych občanov V4 ukrajinským utečencom. Na základe scenára vznikne neverbálne pohybovo-vizuálne divadlo sociálnej inklúzie, ktoré bude prostredníctvom divadla rozprávať príbehy o živote ľudí v zmiešaných komunitách, búrať predsudky, ukazovať výhody globálneho spolužitia a medziľudsky spájať.

PROGRAM

PONDELOK 14.8.2023
09:00 – 12:30 / Nakrúcanie video reportáže ICEBREAKING s vopred vybranými hrdinami zo SK + UA v réžii WE: MEDIA THEATER (UA), centrum
09:00 – 12:30 / Individuálne rozhovory s vopred vybranými respondentmi, vedie študentka humanitných štúdií Ema Rajčanová (SK), centrum
14:00 – 18:00 / Nakrúcanie video reportáže ICEBREAKING s vopred vybranými hrdinami zo SK + UA v réžii WE: MEDIA THEATER (UA), centrum
14:00 – 18:00 / Individuálne rozhovory s vopred vybranými respondentmi vedie študentka humanitných štúdií Ema Rajčanová (SK), Štiavnické Bane

UTOROK 15.8.2023
09:00 – 12:00 / Nakrúcanie video report áže ICEBREAKING s vopred vybranými hrdinami zo SK + UA v réžii WE: MEDIA THEATER (UA), centrum
14:00 – 19:00 / SUSEDSKÝ PIKNIK pre rodiny s deťmi z SK + UA spojený so zážitkovými aktivitami a workshopom ICEBREAKING, vedie scénograf Tomáš Žižka (SK/CZ), Záhrada Hostela Skautský dom, Banská Štiavnica
Viac info tu:
• Piknik Banská Štiavnica (pozvánka)
* СУСІДCЬKИЙ ПІКНІК

STREDA 16.8.2023
09:00 – 12:30 / Nakrúcanie video reportáže ICEBREAKING s vopred vybranými hrdinami zo SK + UA v réžii WE: MEDIA THEATER (UA), periféria
09:00 – 12:30 / Individuálne rozhovory s vopred vybranými respondentmi, vedie študentka humanitných štúdií Ema Rajčanová (SK) + terénny výskum na Drieňovej a v osade Šobov
14:00 – 18:30 / Nakrúcanie video reportáže ICEBREAKING s vopred vybranými hrdinami zo SK + UA v réžii WE: MEDIA THEATER (UA), periféria
14:30 – 18:30 / Individuálne rozhovory s vopred vybranými respondentmi, vedie študentka humanitných štúdií Ema Rajčanová (SK) + terénny výskum v Banskej Belej a na Červenej studni
20:00 – 22:00 / Spracovanie vybraných materiálov scenáristami + PR aktivity (CZ+SK)

Zmena programu vyhradená.

Viac informácií a kontakt: https://www.and-theatre.art/icebreaking-sk/vyskum/

VÝSKUMNÁ CESTA IV / KRAKOV
(sociálno-inkluzívne aktivity s PL občanmi a UA komunitou)

Trojdňová návšteva KRAKOVA medzinárodným tímom divadelníkov (CZ+SK+UA) zameraná na výskum a zber autentických príbehov počas terénnej práce s cieľovými skupinami ako inšpirácia pre scenár budúcej pouličnej inscenácie štyroch divadiel z V4+UA zameranej na priblíženie miestnych občanov V4 ukrajinským utečencom. Na základe scenára vznikne neverbálne pohybovo-vizuálne divadlo sociálnej inklúzie, ktoré bude prostredníctvom divadla rozprávať príbehy o živote ľudí v zmiešaných komunitách, búrať predsudky, ukazovať výhody globálneho spolužitia a medziľudsky spájať.

PROGRAM

ŠTVRTOK 17.8.2023
15:00 – 19:00 / Nakrúcanie video reportáže ICEBREAKING s vopred vybranými hrdinami z PL + UA v réžii WE: MEDIA THEATER (UA), centrum
15:00 – 19:00 / Individuálne rozhovory s vopred vybranými respondentmi, vedie študentka humanitných štúdií Ema Rajčanová (SK), centrum

PIATOK 18.8.2023
09:00 – 12:00 / Nakrúcanie video reportáže ICEBREAKING s vopred vybranými hrdinami z PL + UA v réžii WE: MEDIA THEATER (UA), centrum
15:00 – 19:00 / SUSEDSKÝ PIKNIK spojený so zážitkovými aktivitami a workshopom ICEBREAKING pre rodiny s deťmi z PL + UA, vedie režisérka Jana Mikitková (SK), záhrada Teatra KTO, Zamoyskiego 50, Krakow
Viac info tu:
• Piknik Krakov (pozvánka)

SOBOTA 19.8.2023
09:00 – 12:00 / Nakrúcanie video reportáže ICEBREAKING s vopred vybranými hrdinami z PL + UA v réžii WE: MEDIA THEATER (UA), periféria
09:00 – 12:00 / Individuálne rozhovory s vopred vybranými respondentmi, vedie študentka humanitných štúdií Ema Rajčanová (SK), periféria
13:30 – 16:30 / Nakrúcanie video reportáže ICEBREAKING s vopred vybranými hrdinami z PL + UA v réžii WE: MEDIA THEATER (UA), periféria
13:30 – 16:30 / Individuálne rozhovory s vopred vybranými respondentmi, vedie študentka humanitných štúdií Ema Rajčanová (SK), periféria
17:00 – 18:00 / Teatr KTO: IRINA v krajine bocianov – inscenované čítanie o dievčati z UA / Teatr KTO, Zamoyskiego 50, Krakov
18:00 – 20:00 / Individuálne rozhovory s vopred vybranými respondentmi, vedie študentka humanitných štúdií Ema Rajčanová (SK)

NEDEĽA 20.8.2023
09:00 – 12:00 / Nakrúcanie video reportáže ICEBREAKING s vopred vybranými hrdinami z PL + UA v réžii WE: MEDIA THEATER (UA), periféria
09:00 – 12:00 / Individuálne rozhovory počas terénneho výskumu, vedie študentka humanitných štúdií Ema Rajčanová (SK), periféria
12:00 – 14:00 / Spracovanie vybraných materiálov scenáristami + PR aktivity (CZ+SK)

Zmena programu vyhradená.

Viac informácií a kontakt: https://teatrkto.pl/projekty/

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.