TOI-TOY STORY (CLOWNS)

 

Non-verbálna komédia o dobe, ktorú žijeme

TOI-TOY STORY (CLOWNS)

 

Štyria klauni sa po 40-tich rokoch totality ocitnú v slobodnom svete

TOI-TOY STORY (CLOWNS)

 

Pohybová komédia plná situačných gagov

Charakteristika a genéza inscenácie

 

Štyria klauni sa po 40 rokoch totality ocitnú v slobodnom svete. Vidina rýchleho zbohatnutia ich však rozdeľuje. Súperia o majetok, pozície, hľadajú si miesto v spoločnosti. Prostredníctvom dynamických, komických i poetických scén prejdú všetkými etapami raného kapitalizmu až po poznanie, že vysnívaný svet neexistuje. Inscenácia postavená na metaforickom parodovaní súčasného reálneho života končí symbolickým odchodom do iného sveta. Pohybová komédia plná situačných gagov je určená pre všetky sociálne skupiny a vekové kategórie od 13 rokov.

 

Pôvodné predstavenie KLAUNI zo začiatku roku 1989 bolo pre naše divadlo viac ako prelomové. Zavŕšila sa v ňom veľmi poučná a zaujímavá etapa spolupráce s Petrom Scherhauferom, zakladateľom a režisérom Divadla na provázku v Brne v neskorých rokoch osemdesiatych. Ak opomenieme nasledujúce predstavenia – Predbežnú inventúru revolúcie, ako rýchlu a prostú reakciu na prebiehajúce politické zmeny a klauniádu pre deti ČORO-MORO, predrevoluční KLAUNI sa na dlhý čas stali našou poslednou profilovou inscenáciou.

KLAUNI (CLOWNS) Andrzeja Strzeleckého (režisér legendárneho poľského divadla Teatr 77 z Lodže, významný divadelný, filmový a televízny scenárista a režisér, rektor Akadémii teatralnej vo Waršave) v réžii Petra Scherhaufera boli výsostne odvážnym politickým divadlom. Príbehom cirkusových klaunov, ktorým vedenie cirkusu postupne zakazuje hrať takmer všetko. Aby v závere – keď je už cirkus obohnaný mrežami a oni sú v civilných šedých oblekoch odmaskovaní – propagandisticky oznámilo, že je už všetko povolené.

V čase, keď sme začali v divadle hovoriť  o comebacku, uvedomili sme si, že prvé predstavenie po tak dlhom čase by malo byť o dobe, ktorú sme prežili od našich prelomových rokov. Preto sme naviazali svoju niť práve na Klaunov. Aby sme z tejto nite dokázali upliesť slušný povrázok, inšpirovaní Strezelekým, Scherhauferom a udalosťami posledných dvoch dekád, oslovili sme s libretom budúcej inscenácie Scherhauferovho žiaka a nášho priateľa Jozefa Krasulu. A nášmu hereckému partnerovi – Romanovi Vykysalému sme zabezpečili nových, mladších a herecky zdatnejších kolegov. Bola skutočne radosť sledovať ako sa na skúškach z našej pôvodnej, jednoduchej myšlienky postupne buduje celkom slušná divadelná… Ale nepredbiehajme, scéna je už pripravená. Vypnite si prosím mobilné telefóny, o chvíľu začíname!

Autorský tím

Dramaturgia: Anton Brčka
Scénografia a kostýmy: Marek Gašpar Šafárik
Výroba a úprava scény: Vojtech Baláž, Róbert Dolnický, Peter Páchnik
Výroba kostýmov: Miroslava Zelníková
Zvuk, svetlo: Vladimír Chovanec, Mário Bóna
Produkcia: Ján Fakla / G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o.
Réžia: Jozef Krasula
Účinkujú: Roman Vykysalý, Veronika Fekiačová, Dušan Kubáň a Michal Novák

Premiéra:

9. máj 2010, Kino Akropola, Kremnica

Nikdy by som si nebol pomyslel, že sa raz stretnem s chlapcami z Kremnického divadla v podzemí na javisku a že s nimi budem robiť divadlo. Tu sa znovu raz potvrdilo „nikdy nehovor nikdy“. A som tomu rád. Dnes vám spoločne ponúkame našu nonverbálnu klauniádu o tom, ako vidíme udalosti a zmeny, ktoré sa tu stali za posledných viac ako 20 rokov. Nie je však pravda, že by tam neboli žiadne slová a aj s tou klauniádou je to trochu inak. Nečakajte žiadne cirkusové či akrobatické čísla. My sme sa pokúsili o žonglovanie s nápadmi, tvorivosťou a hravosťou. Bola to kolektívna práca, za ktorú chcem Veronike a všetkým chalanom poďakovať. Pre mňa to bolo veľmi príjemné a obohacujúce stretnutie. Pokojná a tvorivá atmosféra sa dnes už len tak ľahko nevidí. A ak sa z nej aspoň troška prenesie aj na vás, tak svoju misiu v Kremnici budem považovať za úspešnú. Prajem to vám aj sebe.

Jozef Krasula

režisér