O DIVADLE

Foto: Archív KDvP
Dokument Mareka Janičíka, 2013

HISTÓRIA

Divadlo založili študenti Gymnázia v Kremnici 17. 11. 1973 ako Divadielko malých javiskových foriem (DMJF), aby zabávali svojich spolužiakov jednoduchými scénkami, pesničkami a tancom. Po generačnej obmene sa pôvodne študentské  Divadielko „G“ začalo profilovať ako autorské kabaretné divadlo s vlastnými komédiami a tímovou réžiou. V roku 1979 získalo domovskú scénu v Klube mladých Labyrint, vtedy zmenilo aj názov na Divadlo v podzemí. V rokoch 1978 – 1984 sa pravidelne zúčastňovalo okresných, krajských, celoslovenských a celoštátnych súťaží MJF a Klubovej tvorby, na ktorých získalo niekoľko víťazstiev a viacero individuálnych ocenení. V roku 1985 absolvovalo s hrou SMETISKO medzinárodný divadelný festival v Karlsruhe (SRN). V rokoch 1984 – 1990 malo KDvP svoju stálu scénu v Divadle hudby na sídlisku Fončorda v Banskej Bystrici. Tu uvádzalo svoje Kabaretné večery a pozývalo špičkových amatérov a profesionálnych hostí i divadlá z celého Československa. O dva roky neskôr divadlo svoju činnosť profesionalizovalo prostredníctvom umeleckej agentúry Slovkoncert. V rokoch 1987 – 1990 divadlo spolupracovalo s režisérom brnianskeho Divadla na provázku Petrom Scherhauferom. Po nežnej revolúcii divadlo svoju činnosť prerušilo. Po 20. rokoch obnovili nezávislé agentúrne divadlo jeho traja bývalí členovia Anton Brčka, Ján Fakla a Roman Vykysalý, ktorí v máji 2010 spolu s Martinom Varhaňovským založili neziskovú organizáciu KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n. o. a naštudovali inscenáciu TOI-TOY STORY (CLOWNS) v réžii Jozefa Krasulu.  V rokoch 2011 a 2012 bol klub Labyrint opäť domovskou scénou divadla, kde divadlo uvádzalo svoje inscenácie a kabaretné večery. Nová generácia mladých tvorcov pripravila v roku 2012 a tri sezóny uvádzala autorské pouličné pochôdzkové divadlo KREMNICA NIELEN ZLATÁ alebo Králi, duchovia a blázni, o rok premiérovala kabaret PETER SCHERHAUFER ŽIJE. V réžii Jany Mikitkovej naštudovalo divadlo aj vlastnú dramatizáciu rovnomennej knižky Pavla Taussiga HANA. Inscenáciu uviedlo aj na FESTIVALE SLOBODY v Bratislave (2015). Kremnické divadlo v podzemí založilo v roku 2016 Festival AMPLIÓN – Nový kabaret & pouličné umenie v Banskej Štiavnici, na ktorom uviedlo aj premiéru autorskej inscenácie KOZA A KLADIVO v réžii Jany Mikitkovej. Na druhom ročníku Festivalu AMPLIÓN v roku 2017 premiérovalo unikátnu divadelnú zážitkovú inscenáciu EXKURZIA DO NESLOBODY. V roku 2018 naštudovalo dramatické gastropolitikum českého autora S.d.Ch. POSLEDNÁ HUSIČKA v réžii Karla Krála a autorskú kabaretnú grotesku pre deti PREČO SA MORKA PRALA S KRŮTOU v réžii Jany Mikitkovej. Na prelome rokov 2018/2019 sa Kremnické divadlo v podzemí transformovalo na Ansámbel nepravidelného divadla (AND). AND bolo spolutvorcom projektu Renovácie identity pre Mesto kultúry Banská Štiavnica 2019. Pripravilo jeho slávnostné otvorenie RODINNÉ STRIEBRO a počas roka 2019 zrealizovalo 4 projekty: autorské pouličné pochôdzkové divadlo ŠTIAVNICA NIELEN STRIEBORNÁ alebo Mešťania, básnici a Náckovia, cyklus hosťovania 9 progresívnych inscenácií NEBOJME SA DIVADLA, návštevu španielskeho baníckeho kabaretu CARBON CLUB a autorské hybridné divadlo pre tínedžerov EX-TRÉMISTI – hrdinovia, ktorí stratili strach. AND na štvrtom ročníku Festivalu AMPLIÓN 2019 uviedlo happening INVENTÚRA REVOLÚCIE a založilo prvú česko-slovenskú súťaž kabaretných výstupov SKETCH UP. V rokoch 2020 a 2021 (napriek pandémii) AND zorganizovalo 5. a 6. ročník Festivalu AMPLIÓN aj s medzinárodnou účasťou. V roku 2021 ansámbel premiéroval autorskú non-verbálnu hudobno-pohybovú inscenáciu: WELCOME TO STUPIDITY – sad street show v réžii Jany Mikitkovej.

INSCENÁCIE ANSÁMBLA NEPRAVIDELNÉHO DIVADLA

Ján Fakla a kol.: ŠTIAVNICA NIELEN STRIEBORNÁ alebo Mešťania, básnici a Náckovia, 2019, réžia: Jana Mikitková
Jana Mikitková a kol.: EX-TRÉMISTI – hrdinovia, ktorí stratili strach, 2019, réžia: Jana Mikitková
Ján Fakla & Jana Mikitková: WELCOME TO STUPIDITY – sad street show, 2021, réžia: Jana Mikitková
Jana Mikitková: BOHOROVNÍ (bar kabaret noir), 2022, réžia: Jana Mikitková

INSCENÁCIE KREMNICKÉHO DIVADLA V PODZEMÍ

Ján Fakla a kol.: KABARET MIX, 1977, réžia: kolektív
Ján Fakla, Anton Brčka: KABARET LA TEATRO MIX, 1978, réžia: kolektív
Ján Fakla, Roman Vykysalý, Anton Brčka: SMETISKO I., 1979, réžia: kolektív
Vanda Facunová: ROBINSON & CANIBALI, alebo Hádaj, kto príde na večeru, 1979, réžia: kolektív
Ján Fakla: NON TEATRO BUFFO, alebo Sága gagu slovenského, 1981, réžia: Ján Fakla a Roman Vykysalý
Ján Fakla: PĽUHY, alebo Quo vadis, homine?, 1983, réžia: Anton Brčka, Ján Fakla a Roman Vykysalý
Ján Fakla, Roman Vykysalý, Anton Brčka: SMETISKO II., 1984, réžia: kolektív
Ján Fakla: ŠATŇA, 1985, réžia: Anton Brčka a Ján Fakla
Ján Fakla: ENTUZIASTI, 1987, réžia: Peter Scherhaufer
Ivan Vyskočil: MEDZIREČI, 1988, réžia: Peter Scherhaufer
Andrzej Strzelecki: KLAUNI, 1989, réžia: Peter Scherhaufer
Kolektív autorov: PREDBEŽNÁ INVENTÚRA REVOLÚCIE, 1990, réžia: Peter Scherhaufer
Anton Brčka: ČORO-MORO, 1991, réžia: kolektív
Kolektív: TOI-TOY STORY (CLOWNS), 2010, réžia: Jozef Krasula
Kolektív: KREMNICA NIELEN ZLATÁ, alebo Králi duchovia a blázni, 2012, réžia: Jana Mikitková a kol.
Kolektív: KREMNICA NOT ONLY GOLDEN, or Kings, Ghosts and Fools, 2013, réžia: Jana Mikitková a kol.
Kolektív: PETER SCHERHAUFER ŽIJE, 2013, réžia: Jana Mikitková a kol.
Jana Mikitková, Ján Fakla: HANA, 2013, réžia: Jana Mikitková
Ján Fakla a kolektív: KOZA A KLADIVO, 2016, réžia: Jana Mikitková
Jana Mikitková a kol.: EXKURZIA DO NESLOBODY, 2017, réžia: Jana Mikitková
S.d.Ch.: POSLEDNÁ HUSIČKA, 2018, réžia Karel Král
Ján Fakla & Jana Mikitková: PREČO SA MORKA PRALA S KRŮTOU, 2018, réžia: Jana Mikitková