WORKSHOP

INTERNATIONAL WORKSHOP V4

Utorok 19.9.2023
19:00 – 21:00 Prvé koordinačné stretnutie celého tvorivého tímu / Art Cafe

Streda 20.9.2023
09:00 – 12:00 Workshop (idea, libreto, obhliadka trasy) / Rubigall + terén
14:00 – 18:00 Workshop (tvorba) / Rubigall + terén; možné aj večerné skúšky (podľa potreby)

Štvrtok 21.9.2023
09:00 – 12:00 Workshop (tvorba) / Rubigall + terén
14:00 – 18:00 Workshop (tvorba) / Rubigall + terén; možné aj večerné skúšky (podľa potreby)

Piatok 22.9.2023
09:00 – 12:00 Workshop (skúšky) / Rubigall + terén
13:00 – 15:00 Technická príprava premiéry / Terén
15:30 – 16:30 Herecká príprava premiéry / Starý zámok → Záhrada Skautského domu
17:00 – 17:45 Premiéra pilotu – work in progress / Starý zámok → Záhrada Skautského domu

 

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však výlučne názormi autora(ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo EACEA. Ani Európska únia ani orgán poskytujúci granty za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Projekt je spolufinancovaný vládami Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky pre udržateľné regionálne spolupráce v strednej Európe.