KALENDÁR

01 ICEBREAKING – VÝSKUM

Sociálno-inkluzívne aktivity s českými občanmi a ukrajinskou komunitou
7. – 9. 8. 2023, Praha, CZ

02 ICEBREAKING – VÝSKUM

Sociálno-inkluzívne aktivity s maďarskými občanmi a ukrajinskou komunitou
11. – 13. 8. 2023, Budapešť, HU

03 ICEBREAKING – VÝSKUM

Sociálno-inkluzívne aktivity so slovenskými občanmi a ukrajinskou komunitou
14. – 16. 8. 2023, Banská Štiavnica, SK

04 ICEBREAKING – VÝSKUM

Sociálno-inkluzívne aktivity s poľskými občanmi a ukrajinskou komunitou
17. – 20. 8. 2023, Krakov, PL

05 WORKSHOP

Tvorivá dielňa medzinárodného tímu tvorcov a účinkujúcich z V4
20. – 22. 9. 2023, Banská Štiavnica, SK

06 PERFORMANCE Firebirds HU

Profilová insenácia maďarského partnera: FREAK FUSION – CONFUSION – cirkusový kabaret
23. 9. 2023, Banská Štiavnica, SK (Festival AMPLIÓN 2023)

07 PERFORMANCE AND SK

Profilová insenácia slovenského partnera: BOHOROVNÍ – bar cabaret noir
22. 9. 2023, Banská Štiavnica, SK (Festival AMPLIÓN 2023) 

08 PERFORMANCE Krvik Totr CZ

Profilová insenácia českého partnera Prostores: Z VYTRACENA – autorský kabaret
22. 9. 2023, Banská Štiavnica, SK (Festival AMPLIÓN 2023) 

09 PERFORMANCE Teatr KTO PL

Profilová insenácia poľského partnera: ARCADIA – pouličné predstavenie
23. 9. 2023, Banská Štiavnica, SK (Festival AMPLIÓN 2023) 

10 HUMAN CARAVANA V4

Spoločná premiéra + 2 reprízy pilotnej inscenácie projektu ICEBREAKING
22. – 24. 9. 2023, Banská Štiavnica a periféria, SK (Festival AMPLIÓN 2023) 

11 WEBINAR / How was the HUMAN CARAVANA created?

Webinár z výskumu, workshopu a pilotu pouličného predstavenia HUMAN CARAVANA
26. 10. 2023 Online cez Teams (program podľa Udalosti na Facebooku)

12 REZIDENCIA I. SK

Tvorivý proces skúšania nového medzinárodného pouličného predstavenia CIRCUS CARAVANA
24. – 28. 1. 2024, Banská Štiavnica, SK

13 REZIDENCIA II. CZ

Tvorivý proces skúšania nového medzinárodného pouličného predstavenia CIRCUS CARAVANA
14. – 18. 2. 2024, Praha, CZ

14 REZIDENCIA III. HU

Tvorivý proces skúšania nového medzinárodného pouličného predstavenia CIRCUS CARAVANA
20. – 24. 3. 2024, Budapesť, HU

15 REZIDENCIA IV. PL

Tvorivý proces skúšania nového medzinárodného pouličného predstavenia CIRCUS CARAVANA
24. – 28. 4. 2024, Krakov, PL

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však výlučne názormi autora(ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo EACEA. Ani Európska únia ani orgán poskytujúci granty za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Projekt je spolufinancovaný vládami Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky pre udržateľné regionálne spolupráce v strednej Európe.