KALENDÁR 2024

 

12 REZIDENCIA I. SK

Tvorivý proces skúšania nového medzinárodného pouličného predstavenia CIRCUS CARAVANA
24. – 28. 1. 2024, Banská Štiavnica, SK

13 REZIDENCIA II. CZ

Tvorivý proces skúšania nového medzinárodného pouličného predstavenia CIRCUS CARAVANA
14. – 18. 2. 2024, Praha, CZ

14 REZIDENCIA III. HU

Tvorivý proces skúšania nového medzinárodného pouličného predstavenia CIRCUS CARAVANA
20. – 24. 3. 2024, Budapesť, HU

15 REZIDENCIA IV. PL

Tvorivý proces skúšania nového medzinárodného pouličného predstavenia CIRCUS CARAVANA
24. – 28. 4. 2024, Krakov, PL

16 CIRCUS CARAVANA V4+UA – PREMIÉRA, PL

Premiéra nového medzinárodného pouličného predstavenia CIRCUS CARAVANA (V4)
Premiéra krátkeho filmového dokumentu ŠÉF CIRKUSU (UA)
28. 4. 2024, Krakov, PL

17 CIRCUS CARAVANA – REPRÍZA 1, CZ

Prvá repríza nového medzinárodného pouličného predstavenia CIRCUS CARAVANA
6. 6. 2024, Krnov, CZ

18 CIRCUS CARAVANA – REPRÍZA 2, PL

Druhá repríza nového medzinárodného pouličného predstavenia CIRCUS CARAVANA
5. 7. 2024, Limanowa, PL (Medzinárodný festival ULICA)

19 CIRCUS CARAVANA – REPRÍZA 3, PL

Tretia repríza nového medzinárodného pouličného predstavenia CIRCUS CARAVANA
6. 7. 2024, Niepołomice, PL (Medzinárodný festival ULICA

20 CIRCUS CARAVANA – REPRÍZA 4, PL

Štvrtá repríza nového medzinárodného pouličného predstavenia CIRCUS CARAVANA
7. 7. 2024, Krakov, PL (Medzinárodný festival ULICA)

21 CIRCUS CARAVANA – REPRÍZA 5, CZ

Piata repríza nového medzinárodného pouličného predstavenia CIRCUS CARAVANA
16. 7. 2024, Praha, CZ (Festival Za dveřmi)

22 CIRCUS CARAVANA – REPRÍZA 6, SK

Šiesta repríza nového medzinárodného pouličného predstavenia CIRCUS CARAVANA
21. 9. 2024, Banská Štiavnica, SK (Medzinárodný Festival AMPLIÓN)

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však výlučne názormi autora(ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo EACEA. Ani Európska únia ani orgán poskytujúci granty za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Projekt je spolufinancovaný vládami Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky pre udržateľné regionálne spolupráce v strednej Európe.