KONTAKTY

Ansámbel nepravidelného divadla n.o.

Sídlo:

Ansámbel nepravidelného divadla n.o.
Akademická 327/2
969 01 Banská Štiavnica

Korešpondenčná adresa:

Ján Fakla
Sitnianska 6
974 11 Banská Bystrica

Registračné údaje:

IČO: 51280027
DIČ: 2120659332
IČ DPH: SK2120659332 (§7a)
Registrácia: Okresný úrad Banská Bystrica č. OVVS/NO-24/2017
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., Banská Bystrica
Štatutárny zástupca: MgA. Ján Fakla, riaditeľ n.o.

mobil: +421 905 258284
e-mail: divadlo@and-theatre.art

MgA. Ján FAKLA

riaditeľ, AND, n.o.

mobil: +421 908 801137
e-mail: datelinova@gmail.com

Mgr.art. Jana MIKITKOVÁ

podpredsedníčka Správnej rady, AND, n.o.

mobil: +421 918 285 802
e-mail: arteniac@gmail.com

Bc. Tomáš CÍGER

člen Správnej rady, AND, n.o.

mobil: +421 903 483292
e-mail: anticomics.d@gmail.com

Mgr. Dušan KRNÁČ

predseda Správnej rady, AND, n.o.

mobil: +421 905 552236
e-mail: lichy.mil@gmail.com

Ing. Milan LICHÝ

člen Správnej rady, AND, n.o.

NAPÍŠTE NÁM!