NAJBLIŽŠIE HRÁME

EX-TRÉMISTI
hrdinovia, ktorí stratili strach

Hybridné divadlo pre tínedžerov (15+) o dvojakých hrdinoch

Dátum: 8. november 2019 (piatok)

Čas: 10:30 – 12:00 hod.

Miesto: Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 9a, Banská Štiavnica

EX-TRÉMISTI
hrdinovia, ktorí stratili strach

Hybridné divadlo pre tínedžerov (15+) o dvojakých hrdinoch

Dátum: 22. november 2019 (piatok)

Čas: 09:00 – 12:00 hod.

Miesto: Stredná priemyselná škola obchodu Samuela Mikovínyho, Akademická 11, Banská Štiavnica

EX-TRÉMISTI
hrdinovia, ktorí stratili strach

Hybridné divadlo pre tínedžerov (15+) o dvojakých hrdinoch

Dátum: 9. december 2019 (pondelok)

Čas: 16:00 – 17:30 hod.

Miesto: Stredná odborná škola lesnícka – internát, Mládežnícka 4, Banská Štiavnica

Napísanie scenára podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia

Inscenácia je súčasťou projektu Banská Štiavnica 2019: Renovácia identity, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.