2% Z VAŠICH DANÍ

2% pre AND = BYŤ CITLIVÝ JE UMENIE

A my Vám venujeme voľnú vstupenku na jednu z našich pripravovaných inscenácií alebo na 8. ročník Festivalu AMPLIÓN – Nový kabaret & pouličné umenie.

Vyplňte priložené tlačivá Finančnej správy platné pre zdaňovacie obdobie 2022. Zamestnanci, ktorí chcú venovať 2% musia pri poukázaní podielu zaplatenej dane za rok 2022 použiť len tieto tlačivá, pričom najneskôr do 15. 02. 2023 musia požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania (ten je to na požiadanie povinný urobiť). Z neho zamestnávateľ vydá Potvrdenie o vykonaní ročného zúčtovania (príloha 5 – najneskôr do 15. 04. 2023) a následne zamestnanec vyplní Vyhlásenie (príloha č.3), v ktorom uvedie údaje o prijímateľovi:

IČO: 51280027
Právna forma: NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA
Obchodné meno – názov: ANSÁMBEL NEPRAVIDELNÉHO DIVADLA N.O.
Sídlo – ulica: Akademická
Súpisné/orientačné číslo: 327/2
PSČ: 969 01
Obec: BANSKÁ ŠTIAVNICA

Obe vyplnené, potvrdené a podpísané tlačivá je nevyhnutné odovzdať svojmu správcovi dane najneskôr do 30. 4. 2023.