VÝROČNÁ SPRÁVA 2013

Záverečná správa o činnosti za rok 2013 Nezisková organizácia KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. (ďalej len KDVP n.o.) pokračo-vala aj v roku 2013 vo svojej kultúrnej, záujmovo-umeleckej, výchovnej a spoločenskej čin-nosti. Okrem participácii na...

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Záverečná správa o činnosti za rok 2012   Nezisková organizácia KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. (ďalej len KDVP n.o.) uzavrela v závere roka 2010 s Mestom Kremnica (ako prenajímateľom) zmluvu o prenájme nebyto-vých priestorov...

VÝROČNÁ SPRÁVA 2011

Záverečná správa o činnosti za rok 2011   Nezisková organizácia KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. (ďalej len KDVP n.o.) uzavrela v závere roka 2010 s Mestom Kremnica (ako prenajímateľom) zmluvu o prenájme nebyto-vých priestorov...

VÝROČNÁ SPRÁVA 2010

Záverečná správa o činnosti KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ, n.o.za rok 2010   Nezisková organizácia KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ  n.o., ktorá bola založená 5. mája 2010 zakladacou listinou vydaním štatútu n.o. a následne zaregistrovaná...