Výročná správa 2021

Ansámbel nepravidelného divadla n.o. Akademická 327/2, 969 01 Banská Štiavnica, Slovenská republika IČO: 52180027, DIČ: 2120659332 Správa o činnosti za rok 2021 Dominantnou činnosťou neziskovej organizácie Ansámbel nepravidelného divadla n.o. (skrátene „AND n.o.“)...

VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

Ansámbel nepravidelného divadla n.o. Akademická 327/2, 969 01 Banská Štiavnica, Slovenská republika IČO: 52180027, DIČ: 2120659332 Správa o činnosti za rok 2019   Dominantnou činnosťou neziskovej organizácie Ansámbel nepravidelného divadla...

VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

Späť na Výročné správy Záverečná správa o činnosti za rok 2018 Hlavnou náplňou práce neziskovej organizácie KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. (ďalej „KDVP n.o.“) bola v zmysle štatútu aj v roku 2018 tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia...

VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

Ansámbel nepravidelného divadla n.o. Akademická 327/2, 969 01 Banská Štiavnica, Slovenská republika IČO: 52180027, DIČ: 2120659332 Správa o činnosti za rok 2018 Prioritnou činnosťou neziskovej organizácie Ansámbel nepravidelného divadla n.o. (skrátene...

VÝROČNÁ SPRÁVA 2017

Ansámbel nepravidelného divadla n.o. Akademická 327/2, 969 01 Banská Štiavnica, Slovenská republika IČO: 52180027, DIČ: 2120659332 Správa o činnosti za rok 2017   Nezisková organizácia Ansámbel nepravidelného divadla n.o. (skrátene AND n.o.) bola...