VÝROČNÁ SPRÁVA 2017

Záverečná správa o činnosti za rok 2017   Dominantnou činnosťou neziskovej organizácie KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. (ďalej „KDVP n.o.“) bola v zmysle štatútu aj v roku 2017 tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia kultúrnych...

VÝROČNÁ SPRÁVA 2016

Záverečná správa o činnosti za rok 2016   Nezisková organizácia KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. (ďalej len KDVP n.o.) pokračovala aj v roku 2016 v zmysle svojho štatútu v činnosti na tvorbe, rozvoji, ochrane, obnove a prezentácii...

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015

Záverečná správa o činnosti za rok 2015   Nezisková organizácia KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. (ďalej len KDVP n.o.) pokračovala aj v roku 2014 v zmysle schváleného štatútu v činnosti na tvorbe, rozvoji, ochrane, obnove...

VÝROČNÁ SPRÁVA 2014

Záverečná správa o činnosti za rok 2014   Nezisková organizácia KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. (ďalej len KDVP n.o.) pokračovala aj v roku 2014 v zmysle schváleného štatútu v činnosti na tvorbe, rozvoji, ochrane, obnove...

VÝROČNÁ SPRÁVA 2013

Záverečná správa o činnosti za rok 2013 Nezisková organizácia KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. (ďalej len KDVP n.o.) pokračo-vala aj v roku 2013 vo svojej kultúrnej, záujmovo-umeleckej, výchovnej a spoločenskej čin-nosti. Okrem participácii na...